English
 
Privacy Policy Disclaimer
  Advanced SearchBrowse

Item

ITEM ACTIONSEXPORT

Released

Book

Aakkiartorpoq!: Frozen-Ground Cartoons; Eqqumiitsuliortut nunalu qeriuaannartoq pillugu ilisimatuut akornanni suleqatigiinneq

Authors

Nääs,  Heta
External Organizations;

Ross,  Noémie
External Organizations;

Bouchard,  Frédéric
External Organizations;

Deshpande,  Bethany
External Organizations;

Fritz,  Michael
External Organizations;

Malenfant-Lepage,  Julie
External Organizations;

Nieuwendam,  Alexandre
External Organizations;

Paquette,  Michelle
External Organizations;

Rudy,  Ashley
External Organizations;

Siewert,  Matthias
External Organizations;

Sjöberg,  Ylva
External Organizations;

Veillette,  Audrey
External Organizations;

/persons/resource/steweege

Weege,  Stefanie
0 Pre-GFZ, Departments, GFZ Publication Database, Deutsches GeoForschungsZentrum;

Harbor,  Jon
External Organizations;

Habeck,  J. Otto
External Organizations;

Rasmussen,  Kerstin Krøier
External Organizations;

Langley,  Kirstey
External Organizations;

Holm,  Naja
External Organizations;

Didriksen Raal,  Majbritt
External Organizations;

Boassen,  Angunnguaq
External Organizations;

External Ressource
No external resources are shared
Fulltext (public)
Supplementary Material (public)
There is no public supplementary material available
Citation

Nääs, H., Ross, N., Bouchard, F., Deshpande, B., Fritz, M., Malenfant-Lepage, J., Nieuwendam, A., Paquette, M., Rudy, A., Siewert, M., Sjöberg, Y., Veillette, A., Weege, S., Harbor, J., Habeck, J. O., Rasmussen, K. K., Langley, K.(2020): Aakkiartorpoq!: Frozen-Ground Cartoons; Eqqumiitsuliortut nunalu qeriuaannartoq pillugu ilisimatuut akornanni suleqatigiinneq, Nuuk : Asiaq – Greenland Survey, 31 p.
https://doi.org/10.2312/GFZ.LIS.2020.003


Cite as: https://gfzpublic.gfz-potsdam.de/pubman/item/item_5002688
Abstract
Suliniut una oktobari 2015-imi isumassarsiamit ingasattumit aallartippoq : nunat tamalaat akornanni, suliat assigiinngitsut tunngavigalugit nalinginnaanngitsumillu ilisimatusarnermi ujartuilluni suliniummut aningaasaliiffigineqarnissamut qinnuteqaasiorit nassiullugulu… akunnerit 48-t tulliuttut iluani. Tassa, iluatsippoq. Inuusuttualuit ilisimatusartut piumassusilerujussuit Canadameersut Europameersullu suleqatigiillutik eqqumiitsuliorneq ilisimatusarnerlu ataatsimoorlutik ataqatigiissippaat titartakkanillu arlalinnik nunamut qeriuaannartumut tunngasunik suliaqarlutik. Suliniummi anguniarneqarpoq Issittumi ilisimatuussutsikkut ilisimatusarnerup ingerlanneqartup saqqummiunnissaa nassuiaannissaalu, tassani pingaartinneqarpoq asimi suliaqarneq avatangiisillu allanngoriartupiloornerat. Atuartorineqarusuttut tassaapput meeqqat, inuusuit, angajoqqaat ilinniartitsisullu, nuna qeriuaannartoq pillugu ilisimatusarnerup nuannersumik tamanullu paasiuminartunngortinnissaa anguniarlugu. Tassami imaakkami : nuna qeriuaannartoq nunarsuup avannarpasissortaani 20 mio. km2-isut annertutigivoq, nunarujussuaq. Silallu kissakkiartornerani, nuna qeriuaannartoq aakkiartulerpoq illut, aqquserngit mittarfiillu qajannarsipput. Siornatigut nunap qerisimasup aakkiartupiloornerata kinguneranik naasut uumasullu uumaffii akornusersorneqartarput, erngup pitsaassusia tatsinilu uumassusillit sunnerneqartarput aamma silaannarmut CO2 gassit silaannarmik kissakkiartortitsisartut aniatinneqartarput, silap pissusiata allanngoriartorneranut annertusaataasumik. Taamaattumik nuna qeriuaannartoq aamma silap pissusiata allanngoriartorneranut qanoq qisuariarnersoq tamatta ilisimasariaqarparput. Suliniutip aallartisarnerani International Permafrost Association tapersiisuuvoq, kingornalu aningaasaliisut allat aamma ilanngupput. Tassunga killippugut, maannakkut, isumassarsisoqareerneranit ukiut marluk qaangiuttut. Maanna atuarnialikkat tassaavoq eqqumiitsuliortut ilisimatuullu isumassarsiaminnik paarlaasseqatigiittarnerisa kingunerat. Aallaqqaammut qinnuteqaqqusigatta eqqumiitsuliortunit qinnuteqaatit 49-t nunanit 16-init tigusimavavut. Nalilersuilluariarluta eqqumiitsuliortut marluk suliniummi uani sulisussatut qinerpavut : Noémie Ross Canada-meersoq, aamma Heta Nääs Finland-imeersoq Ilisimatuunit immersorneqarlutik Noémie aamma Heta alutornarluinnartunik titartaapput, taakkulu nunani qeriuaannartuni avatangiisit qisuariarnerisa ilaannik nassuiaapput, qanoq taakku inunnut uumasunullu sunniuteqarnersut, qanorlu ilisimatuut allannguutit taakku paasilluarniarlugit iliuuseqarnersut, taama inuit nutaaliaasumik naleqqussarnissaannut ikiorniarlugit. Tamassi kissaappassi mappersagannguaq atuarussiuk nuannisarumaartusi, suliniummullu tapersersuisut tamaasa qutsavigaagut.
Dette projekt startede med en vild idé i oktober 2015 : Skriv en ansøgning om finansiering af et internationalt, tværfagligt og utraditionelt videnskabeligt outreach-projekt... inden for de næste 48 timer. Og det virkede. En gruppe stærkt motiverede unge forskere fra Canada og Europa gik sammen for at kombinere kunst og videnskab og lave en række tegneserier om permafrost (frossen jord). Formålet med projektet er at præsentere og forklare videnskabelig forskning, udført på tværs af det arktiske område, med vægt på feltarbejde og det arktiske miljø i hurtig forandring. Målgruppen er børn, unge, forældre og lærere, og det overordnede mål er at gøre videnskab om permafrost sjovere og mere tilgængelig for offentligheden. For tænk engang : permafrost repræsenterer et område på mere end tyve millioner km2 på den nordlige halvkugle, et enormt område. Eftersom klimaet bliver varmere, tør permafrosten og bliver et ustabilt underlag for huse, veje og lufthavne. Denne hurtige optøning af den tidligere frosne jord, ændrer også planters og dyrs habitater, påvirker vandkvaliteten og søernes økologi samt frigiver kulstof til atmosfæren som drivhusgasser, hvilket gør klimaforandringerne endnu stærkere. Derfor vedrører permafrost og dens reaktion på klimaforandringer os alle. Projektet modtog fra starten støtte fra ”International Permafrost Association” (IPA) som en målrettet ‘Action Group’, og siden da er flere andre sponsorer kommet med i projektet. Her er vi nu to år efter denne første ide. Det, du nu skal til at læse, er resultatet af en udveksling af ideer mellem kunstnere og forskere. Vi opfordrede kunstnere til at deltage og modtog 49 ansøgninger fra kunstnere i 16 lande. Ud af alle ansøgerne valgte vi to kunstnere til projektet : Noémie Ross fra Canada og Heta Nääs fra Finland. Med input fra forskere, skabte Noémie og Heta fantastiske tegneserier, der forklarer nogle af de ændringer, der sker i miljøet i permafrostområder, hvordan de påvirker mennesker og dyreliv, og hvad forskere gør for bedre at forstå disse ændringer for at hjælpe folk med at finde innovative måder at tilpasse sig på. Vi ønsker alle masser af sjov med dette hæfte, og vi vil gerne takke alle dem, der støttede projektet.
This project started in October 2015 with a crazy idea : prepare and submit a funding application for an international, multidisciplinary and non-traditional scientific outreach project… within the next 48 hours. Well, it worked out. A group of highly motivated young researchers from Canada and Europe united to combine arts and science and produce a series of outreach comic strips about permafrost (frozen ground). The aim of the project is to present and explain scientific research conducted across the circumpolar Arctic, placing emphasis on field work and the rapidly changing northern environment. The target audience is kids, youth, parents and teachers, with the general goal of making permafrost science more fun and accessible to the public. Because guess what : permafrost represents an area of more than twenty million km2 in the Northern Hemisphere, a huge area. As the climate warms, permafrost thaws and becomes unstable for houses, roads and airports. This rapid thawing of previously frozen ground also disrupts plant and animal habitats, impacts water quality and the ecology of lakes, and releases carbon into the atmosphere as greenhouse gases, making climate change even stronger. Hence permafrost and its response to climate change concerns us all. The project received initial support from the International Permafrost Association (IPA) as a targeted ‘Action Group’, and since then several other sponsors have joined the project. Here we are, now, two years after this first idea. What you are about to read is the result of an iterative process of exchanging ideas between artists and scientists. We first made an application call and received 49 applications from artists in 16 countries. Through a formal review process, we then selected two artists to work on this project: Noémie Ross from Canada, and Heta Nääs from Finland. With input from scientists, Noémie and Heta created fantastic cartoons that explain some of the changes happening to the environment in permafrost areas, how they affect people and wildlife, and what scientists are doing to better understand these changes to help people find innovative ways to adapt. We wish everyone plenty of fun reading this booklet and we would like to thank all those who supported this project.